فاوا موج | ماهنامه بزرگراه رایانه

* راه حل جامع ممیزی ادمین ها (SCB- Shell Control Box)

* راه حل کشینگ برای سرویس دهنده های اینترنت (Internet Caching)

* مراکز تلفنی VoIP و ارتباطات یکپارچه (Unified Communication)

* راه حل جامع دیتاسنتر: خدمات مهندسی، اجرا وزیرساخت (DataCenter Solution)

* احراز هویت دوعاملی (2Factory Authentication and SSL-VPN)

* فایروال (Next Generation Firewall)

* راه حل های مدیریت و امنیت ارتباطات